This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom Entreprenörskap vid universitet och högskola

Report
Reference
Sjöö, Karolin, Niklas Elert and Karl Wennberg (2016). “Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom Entreprenörskap vid universitet och högskola”. Östersund: Tillväxtanalys.

Authors
Karolin Sjöö, Niklas Elert, Karl Wennberg

Det statliga programmet entreprenörskap vid universitet och högskola syftade till att synliggöra entreprenörskap som en möjlig karriärväg för studenter på utbildningar för arbeten inom kvinnodominerade sektorer. Rapporten utvärderar effekterna av insatserna vid de deltagande lärosätena. Resultaten av utvärderingen tyder på att programmet inte haft de effekter som eftersträvats: deltagare är inte mer benägna att starta företag än jämförbara individer.