Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom Entreprenörskap vid universitet och högskola

Rapport
Referens
Sjöö, Karolin, Niklas Elert och Karl Wennberg (2016). ”Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom Entreprenörskap vid universitet och högskola”. PM 2016:16. Östersund: Tillväxtanalys.

Författare
Karolin Sjöö, Niklas Elert, Karl Wennberg

Det statliga programmet entreprenörskap vid universitet och högskola syftade till att synliggöra entreprenörskap som en möjlig karriärväg för studenter på utbildningar för arbeten inom kvinnodominerade sektorer. Rapporten utvärderar effekterna av insatserna vid de deltagande lärosätena. Resultaten av utvärderingen tyder på att programmet inte haft de effekter som eftersträvats: deltagare är inte mer benägna att starta företag än jämförbara individer.