This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

ESO rapport 2017:8. Att vara brygga mellan forskning och politik. En festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum

Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter

Report
Reference
Calmfors, Lars (2017). “Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter”. In ESO rapport 2017:8. Att vara brygga mellan forskning och politik. En festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum (43–58). Stockholm: Finansdepartementet.

Author
Lars Calmfors

En god ekonomisk politik använder sig av tillgängligt forsknings- och utvärderingsunderlag. Det är därför en central fråga hur dessa får genomslag i politiken. Lars Calmfors diskuterar detta utifrån sina egna erfarenheter av att förmedla forskningskunskap till beslutsfattare. Han gör detta utifrån sina omfattande erfarenheter erfarenheter som ledamot av SNS Konjunkturråd 1982 och 1986-88, ledamot i styrelsen för IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) 1997–2004 och som ordförande i Finansdepartementets Ekonomiska råd 1993–2001, EMU-utredningen 1995–96, Finanspolitiska rådet 2007–2011 och Arbetsmarknadsekonomiska rådet sedan 2015.