Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

ESO rapport 2017:8. Att vara brygga mellan forskning och politik. En festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum

Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter

Rapport
Referens
Calmfors, Lars (2017). ”Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter”. I ESO rapport 2017:8. Att vara brygga mellan forskning och politik. En festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum (43–58). Stockholm: Finansdepartementet.

Författare
Lars Calmfors

En god ekonomisk politik använder sig av tillgängligt forsknings- och utvärderingsunderlag. Det är därför en central fråga hur dessa får genomslag i politiken. Lars Calmfors diskuterar detta utifrån sina egna erfarenheter av att förmedla forskningskunskap till beslutsfattare. Han gör detta utifrån sina omfattande erfarenheter erfarenheter som ledamot av SNS Konjunkturråd 1982 och 1986-88, ledamot i styrelsen för IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) 1997–2004 och som ordförande i Finansdepartementets Ekonomiska råd 1993–2001, EMU-utredningen 1995–96, Finanspolitiska rådet 2007–2011 och Arbetsmarknadsekonomiska rådet sedan 2015.