This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Lönebildning för jämlikhet – nr 4

Industrins lönenormering kan och bör reformeras

Report
Reference
Calmfors, Lars (2018). “Industrins lönenormering kan och bör reformeras”. Stockholm: 6F och Katalys.

Author
Lars Calmfors

I ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras” undersöker ekonomiprofessor Lars Calmfors möjligheterna att reformera den svenska lönebildningsmodellen. Han drar slutsatsen att hemmamarknaderna måste få ett större inflytande över lönemärkets nivå. Calmfors menar i rapporten att arbetskraftsbristen inom hemmamarknadssektorn och offentliga sektorn motiverar en reformering av dagens lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden.