This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vad finns det för anledning att vara med i facket?

Report
Reference
Calmfors, Lars, Julia Nederberg and Carolina Persson (2021). “Vad finns det för anledning att vara med i facket?”. Stockholm: Fores.

Authors
Lars Calmfors, Julia Nederberg, Carolina Persson

Lagstiftning spelar en mindre roll för att reglera arbetsmarknaden i Sverige än i de flesta andra länder. I stället utmärks den svenska arbetsmarknadsmodellen av omfattande självreglering genom kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Systemet bygger på att partsorganisationerna är representativa för anställda respektive arbetsgivare. Samtidigt som arbetsgivarnas organisationsgrad snarast ökat något, har den fackliga organisationsgraden sedan början av 1990- talet sjunkit kraftigt precis som i många andra länder. På sikt kan det utgöra ett hot mot hela kollektivavtalsmodellen.