This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Energiforskrapport 2022:859

Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad

Report
Reference
Bergman, Lars et al. (2022). “Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad”.

Authors
Lars Bergman, Niclas Damsgaard, Nils Henrik M. Von Der Fehr, Pär Holmberg, Lars Joelsson, Per Lundström, Anders Moritz, Mats Nilsson, Rickard Nilsson, Andreas Regnell, Jan Rönnback, Jan Strömbergsson, Magnus Thorstensson, Stefan Montin

Det svenska elsystemet håller på att ställas om. Vind- och solkraft byggs ut i snabb takt samtidigt som efterfrågan på el väntas öka kraftigt under de närmaste decennierna. Syftet med det här projektet har varit att identifiera och analysera de utmaningar som omställningen av elsystemet innebär och att bedöma hur och av vem som utmaningarna bör hanteras.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se