This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära av våra grannländer?

Report
Reference
Lundin, Erik and Magnus Söderberg (2022). “Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära av våra grannländer?”.

Authors
Erik Lundin, Magnus Söderberg

Elnätspriserna har ökat mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. I samma länder ställs också hårdare krav på att elnätsföretagen ska göra löpande effektiviseringar. Det finns därför tecken på att den svenska regleringen av elnäten inte fungerar tillfredsställande, skriver forskarna Erik Lundin och Magnus Söderberg i en ny SNS-rapport.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se