Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära av våra grannländer?

Rapport
Referens
Lundin, Erik och Magnus Söderberg (2022). ”Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära av våra grannländer?”. Stockholm: SNS.

Författare
Erik Lundin, Magnus Söderberg

Elnätspriserna har ökat mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. I samma länder ställs också hårdare krav på att elnätsföretagen ska göra löpande effektiviseringar. Det finns därför tecken på att den svenska regleringen av elnäten inte fungerar tillfredsställande, skriver forskarna Erik Lundin och Magnus Söderberg i en ny SNS-rapport.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se