This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vad betalar du för framtidens elnät?

Hur får vi elnät för framtiden? Rapport 4/6
Report
Reference
Lundin, Erik (2022). “Vad betalar du för framtidens elnät?”.

Author
Erik Lundin

Ökade investeringar i elintensiv industri och vindkraft kommer leda till ett omfattande investeringsbehov i elnätet under de kommande decennierna. Dessutom står elnätet inför ett stort återinvesteringsbehov. Kopplingen mellan investeringskostnader och nätavgifterna bestäms av elnätsregleringen. En central fråga är därmed investeringarnas effekter på nätavgifterna, inte minst med hänsyn till kundkollektivets politiska stöd för omställningen mot en hållbar energiförsörjning.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se