This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Demokratirådets rapport 2022

Den lokala demokratins vägval

Report
Reference
Erlingsson, Gissur Ó, David Karlsson, Jessica Wide and Richard Öhrvall (2022). “Den lokala demokratins vägval”.

Authors
Gissur Ó Erlingsson, David Karlsson, Jessica Wide, Richard Öhrvall

Kommunerna står inför stora utmaningar. Befolkningen blir äldre och färre ska försörja fler. Dessutom är befolkningsutvecklingen ojämn: kommuner i framför allt storstadsregioner växer, medan småkommuner på landsbygden krymper. Detta ställer höga krav på kommunpolitiken att fatta svåra och nödvändiga beslut som är legitima hos medborgarna.