Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Demokratirådets rapport 2022

Den lokala demokratins vägval

Rapport
Referens
Erlingsson, Gissur Ó, David Karlsson, Jessica Wide och Richard Öhrvall (2022). ”Den lokala demokratins vägval”. Demokratirådets rapport 2022. Stockholm: SNS.

Författare
Gissur Ó Erlingsson, David Karlsson, Jessica Wide, Richard Öhrvall

Kommunerna står inför stora utmaningar. Befolkningen blir äldre och färre ska försörja fler. Dessutom är befolkningsutvecklingen ojämn: kommuner i framför allt storstadsregioner växer, medan småkommuner på landsbygden krymper. Detta ställer höga krav på kommunpolitiken att fatta svåra och nödvändiga beslut som är legitima hos medborgarna.