Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Gissur Ó Erlingsson

Professor

Gissur Ó Erlingsson disputerade i statsvetenskap år 2005 vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen behandlar fenomenet partientreprenörer och varför antalet lokala partier ökade dramatiskt i svenska kommuner 1973–2002. Efter disputationen arbetade han vid Linköpings universitet, Ratio och Växjö universitet innan han år 2009 fick en anställning vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Där är han i dag professor och vetenskaplig ledare. Bl.a. är Erlingsson ledamot i ESO:s styrelse, medlem i SNS förtroenderåd och ersättare i Europarådets Group of independent experts on the European charter of local government.

Affilierad forskare
Kontakt

Gissur Ó Erlingsson

Linköpings universitet
Ämnesområden: Korruption, Politisk ekonomi, Politiskt beteende, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Gissur Ó Erlingsson försöker besvara i sin forskning:

  • Finns det en samhällspolarisering i Sverige med geografi som grund, och hur tar den i så fall sitt uttryck?
  • Är kommunsammanläggningar vägen att gå för att göra den svenska kommunstrukturen långsiktigt hållbar?
  • Hur står det till med förutsättningar för ansvarsutkrävande i kommunpolitiken och vad kan göras för att stärka dessa?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Böcker
Bokkapitel
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Populärvetenskap
Rapporter