Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?

Artikel på svenska
Referens
Bergh, Andreas och Gissur Ó Erlingsson (2019). ”Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?”. Ekonomisk Debatt 47(7), 50–61.

Författare
Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson

Svenska kommuner står inför stora ekonomiska och befolkningsmässiga utmaningar. Det är både begripligt och motiverat att de gör vad de kan för att bedriva lokal tillväxtpolitik och åstadkomma näringslivsutveckling. I denna artikel diskuterar vi risker med den lokala tillväxtpolitiken och uppmärksammar några av de metoder som kommunerna använder sig av. Vi identifierar ett koordinationsproblem som gör att vissa åtgärder skulle kunna vara samhällsekonomiskt skadliga. Särskild fokus sätts på fenomenet kommunal platsmarknadsföring och kommunala bolag som ägnar sig åt sponsring i syfte att ”sätta kommunen på kartan”.