Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

A Clean House? – Studies of Corruption in Sweden

Bok
Referens
Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall och Mats Sjölin (2016). A Clean House? – Studies of Corruption in Sweden. Lund: Nordic Academic Press.

Författare
Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall, Mats Sjölin

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar.

Vad vet vi om korruption i Sverige, och vad kan sägas om utvecklingen över tid? Bokens författare, med bakgrund i samhällsvetenskap och ekonomi, visar hur länder som ses som okorrupta kan ha specifika problem som ej bör underskattas eller ignoreras. Detta är den första djupgående studien på engelska av korruption i ett lågkorrupt, utvecklat välfärdsland.

Genom att peka på orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av korruption i lågkorrupta länder identifierar författarna faktorer som saknas i internationella undersökningar av korruption. De föreslår konstruktiva reformer som kan motverka de typer av korruption som förekommer i ”hälsosamma” samhällen.