This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Borde vi ha fler enkla jobb?

Report
Reference
Skedinger, Per (2022). “Borde vi ha fler enkla jobb?”.

Author
Per Skedinger

Den låga andelen enkla jobb i Sverige beror inte på bristande efterfrågan från arbetsgivare, utan på att höga lönenivåer till stor del ”prisat ut” dem från marknaden. De relativt höga lönerna i dessa arbeten har gjort dem mer attraktiva för personer med högre utbildning än den lägsta nivån och för inrikes födda. I Borde vi ha fler enkla jobb? pekar författaren på att de enkla jobben i Sverige leder till mer varaktig sysselsättning för utrikes födda.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se