This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Skattar bäst som skattar sist? Sverige och den nya minimibeskattningen

Report
Reference
Bustos, Emil (2023). “Skattar bäst som skattar sist? Sverige och den nya minimibeskattningen”.

Author
Emil Bustos

Förslaget om nya minimibeskattning av bolag och dess ekonomiska konsekvenser granskas i den nya rapporten ”Skattar bäst som skattar sist?”. 100 miljarder kronor i vinster flyttas från Sverige varje år. Ett nytt EU-förslag om ett golv för bolagsskatt skulle göra det svårare för skatteparadis att locka multinationella företag med låga skatter.

Emil Bustos

+46 (0)8 665 4523
emil.bustos@ifn.se