This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Konkurrens och styrning i den statliga forskningsfinansieringen

Report
Reference
Svensson, Roger (2023). “Konkurrens och styrning i den statliga forskningsfinansieringen”.

Author
Roger Svensson

Sverige är ett av de OECD-länder som har högst grad av statligt finansierad FoU (0,84 procent av BNP i Sverige, jämfört med 0,6 procent i OECD). Fördelningen av forskningsmedel är ett viktigt politiskt styrmedel och det är angeläget att begränsade resurser används där de gör störst nytta. I rapporten analyserar Roger Svensson organisation och styrning av statlig forskningsfinansiering. Han undersöker bland annat motiven för staten att finansiera forskning och väger för- och nackdelar med olika sätt att fördela anslag.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se