Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Konkurrens och styrning i den statliga forskningsfinansieringen

Rapport
Referens
Svensson, Roger (2023). ”Konkurrens och styrning i den statliga forskningsfinansieringen”. Stockholm: SNS.

Författare
Roger Svensson

Sverige är ett av de OECD-länder som har högst grad av statligt finansierad FoU (0,84 procent av BNP i Sverige, jämfört med 0,6 procent i OECD). Fördelningen av forskningsmedel är ett viktigt politiskt styrmedel och det är angeläget att begränsade resurser används där de gör störst nytta. I rapporten analyserar Roger Svensson organisation och styrning av statlig forskningsfinansiering. Han undersöker bland annat motiven för staten att finansiera forskning och väger för- och nackdelar med olika sätt att fördela anslag.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se