This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Den svenska tillväxtkulturen

Article in Swedish
Reference
Berggren, Niclas and Christian Bjørnskov (2022). “Den svenska tillväxtkulturen”. Ekonomisk Debatt 50(2), 47–57.

Authors
Niclas Berggren, Christian Bjørnskov

Sverige uppvisar en stark ekonomisk utveckling sedan andra halvan av 1800- talet. Från att ha varit ett fattigt land tog tillväxten i ekonomin fart, genom starka innovationer och en offensiv industrialisering. Hur kan denna utveckling förklaras? Vi menar att den, och en i grunden fortsatt stark ekonomi, i hög grad beror på en kombination av institutionella reformer och ett säreget kulturellt kapital. Med det senare avses att människor litar på andra och att de är toleranta, individualistiska och tålmodiga. Detta har betytt mycket för svenskt näringsliv och samhällsliv. Vi presenterar forskning som visar på kulturens betydelse för ekonomin.