Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Den svenska tillväxtkulturen

Artikel på svenska
Referens
Berggren, Niclas och Christian Bjørnskov (2022). ”Den svenska tillväxtkulturen”. Ekonomisk Debatt 50(2), 47–57.

Författare
Niclas Berggren, Christian Bjørnskov

Sverige uppvisar en stark ekonomisk utveckling sedan andra halvan av 1800- talet. Från att ha varit ett fattigt land tog tillväxten i ekonomin fart, genom starka innovationer och en offensiv industrialisering. Hur kan denna utveckling förklaras? Vi menar att den, och en i grunden fortsatt stark ekonomi, i hög grad beror på en kombination av institutionella reformer och ett säreget kulturellt kapital. Med det senare avses att människor litar på andra och att de är toleranta, individualistiska och tålmodiga. Detta har betytt mycket för svenskt näringsliv och samhällsliv. Vi presenterar forskning som visar på kulturens betydelse för ekonomin.