This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

Reformagenda: Bättre grundförutsättningar för ett entreprenöriellt, innovativt och uthålligt EU

Book Chapter
Reference
Elert, Niklas and Magnus Henrekson (2021). “Reformagenda: Bättre grundförutsättningar för ett entreprenöriellt, innovativt och uthålligt EU”. In Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski and Lars Oxelheim (Eds.), Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021 (33–54).

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Editors
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

Redan år 2010 konstaterade Europeiska kommissionen att EU lider av ett ”innovationsnödläge” (innovation emergency) och måste bli bättre på att skapa varor och tjänster som kommer unionens medborgare till del. Även om utvecklingen gått framåt sedan dess, har år 2020 klargjort att den dystra diagnosen knappast kan avföras som en del av unionens förflutna. I coronavirusets kölvatten kan ett drastiskt förbättrat innovationsklimat i EU vara det enda sättet att få unionen att återhämta sig och generera inkluderande och uthållig tillväxt när pandemin väl är över.