This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred

Book
Reference
Lundqvist, Björn, Anna Michalski and Lars Oxelheim (Eds.) (2024). Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred.

Authors
Björn Lundqvist, Anna Michalski, Lars Oxelheim

I en tid präglad av ofred och geopolitiska spänningar står EU inför stora utmaningar. Unionen har dock visat sig motståndskraftig. När många för några år sedan befarade att flera medlemsstater skulle följa i Storbritanniens fotspår och lämna unionen står i stället en ny utvidgning av EU högt upp på dagordningen år 2024.

Lars Oxelheim

+46 (0)8 665 4527
+46 (0)70 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se