Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred

Bok
Referens
Lundqvist, Björn, Anna Michalski och Lars Oxelheim (red.) (2024). Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred. Europaperspektiv 2023. Stockholm: Santérus Förlag.

Författare
Björn Lundqvist, Anna Michalski, Lars Oxelheim

I en tid präglad av ofred och geopolitiska spänningar står EU inför stora utmaningar. Unionen har dock visat sig motståndskraftig. När många för några år sedan befarade att flera medlemsstater skulle följa i Storbritanniens fotspår och lämna unionen står i stället en ny utvidgning av EU högt upp på dagordningen år 2024.

I ljuset av denna utveckling ställs EU inför ett antal vägval som på olika sätt berör unionens djup och storlek. I denna bok ställs ett flertal centrala frågor på sin spets: Hur skönjs konturerna av ett större EU, och vilka premisser kommer att gälla för inträdet av nya medlemmar? Vilka lärdomar kan dras av Storbritanniens utträde ur EU och hur har brexit påverkat den politiska dynamiken i unionen? Innebär europeisk solidaritet ett krav på ett kollektivt försvar av EU? Hur hanteras förnyade flyktingströmmar till EU i skuggan av en hotfull omvärld? Vad ska innehållet i EU medborgarskapet vara och hur bör solidariteten mellan arbetstagare utformas? Hur utvecklas EU:s framtida arbetsmarknadsdynamik i ljuset av artificiell intelligens?

Lars Oxelheim

+46 (0)8 665 4527
+46 (0)70 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se