This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Tre förslag för att minska den lokala bristen på el

2022-09-01 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Holmberg, Pär and Thomas Tangerås (2022). “Tre förslag för att minska den lokala bristen på el”. Dagens Nyheter, September 1.

Authors
Pär Holmberg, Thomas Tangerås

Elbristen kan inte lösas i en handvändning, men redan nu kan reformer på marknaden användas för att på kort sikt dämpa problemen med obalanser i den lokala elförsörjningen. På så vis skulle risken för bortkoppling av elkunder kunna minskas.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se