This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 25

Skatter och snedvridning av konkurrensen

Policy Paper
Reference
Jordahl, Henrik and Mikael Stenkula (2009). “Skatter och snedvridning av konkurrensen”. IFN Policy Paper No. 25. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Henrik Jordahl, Mikael Stenkula

Skatter utgör en viktig orsak till konkurrenssnedvridningar, inom Sverige och gentemot andra EU-länder. Denna rapport redogör kort för behovet av konkurrens och hur konkurrensen kan snedvridas av beskattning. Tre beskattningstyper tas upp till behandling: mervärdesskatt, företagsbeskattning och arbetsbeskattning. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan minska snedvridningarna av konkurrensen.