This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Strategisk mix av dagligvarubutiksformat – metoder för att effektivt analysera marknaden

Report
Reference
Orth, Matilda and Florin Maican (2016). “Strategisk mix av dagligvarubutiksformat – metoder för att effektivt analysera marknaden”. Stockholm: Handelsrådet.

Authors
Matilda Orth, Florin Maican

I rapporten presenteras ett stort antal branschrelevanta resultat som ökar vår förståelse för hur butiker, företag och koncerner kan förbättra sin lönsamhet och framtida tillväxt. Vår förhoppning är att såväl metoderna som resultaten ska komma till nytta för handelns företag och anställda, konsumenter och övriga intressenter.

 

Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Florin Maican

+46 (0)31 786 4866
+46 (0)76 235 3039
florin.maican@ifn.se