This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Sieps 2021:5

Energistadgefördragets nytta för EU ‒ ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av EU:s ambitioner i klimatpolitiken

Report
Reference
Horn, Henrik (2021). “Energistadgefördragets nytta för EU ‒ ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av EU:s ambitioner i klimatpolitiken”. 2021:5.

Author
Henrik Horn

En kontroversiell fråga i EU-samarbetet under senare år har varit
investeringsskydden för utlandsinvesteringar, inte minst i samband med
förhandlingarna om ett nytt handelsavtal (det så kallade TTIP) mellan EU och USA. Det dominerande avtalet vad gäller investeringstvister som involverar EU-medlemmar är emellertid det så kallade Energistadgefördraget (eng. Energy Charter Treaty). Fördraget har varit verksamt inom energisektorn sedan slutet av 1990-talet och har mer än 50 medlemmar. Bland dessa finns såväl EU som alla EU-länder utom Italien. Fördraget motiverades av både politiska och ekonomiska skäl efter Sovjetunionens upplösning och ska skydda investeringar mot offentliga åtgärder i de deltagande medlemmarna.

Avtalets framtida roll inom EU är dock osäker, inte minst då det håller på att omförhandlas samt att Europeiska kommissionen arbetar för att det fortsättningsvis inte ska gälla mellan EU:s medlemsstater.

Henrik Horn

+46 (0)8 665 45 40
henrik.horn@ifn.se