Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Sieps 2021:5

Energistadgefördragets nytta för EU ‒ ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av EU:s ambitioner i klimatpolitiken

Rapport
Referens
Horn, Henrik (2021). ”Energistadgefördragets nytta för EU ‒ ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av EU:s ambitioner i klimatpolitiken”. Sieps 2021:5. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Författare
Henrik Horn

En kontroversiell fråga i EU-samarbetet under senare år har varit
investeringsskydden för utlandsinvesteringar, inte minst i samband med
förhandlingarna om ett nytt handelsavtal (det så kallade TTIP) mellan EU och USA. Det dominerande avtalet vad gäller investeringstvister som involverar EU-medlemmar är emellertid det så kallade Energistadgefördraget (eng. Energy Charter Treaty). Fördraget har varit verksamt inom energisektorn sedan slutet av 1990-talet och har mer än 50 medlemmar. Bland dessa finns såväl EU som alla EU-länder utom Italien. Fördraget motiverades av både politiska och ekonomiska skäl efter Sovjetunionens upplösning och ska skydda investeringar mot offentliga åtgärder i de deltagande medlemmarna.

Avtalets framtida roll inom EU är dock osäker, inte minst då det håller på att omförhandlas samt att Europeiska kommissionen arbetar för att det fortsättningsvis inte ska gälla mellan EU:s medlemsstater.

Henrik Horn

+46 (0)8 665 45 40
henrik.horn@ifn.se