This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Elbrist i storstäderna – ett marknadsperspektiv

Report
Reference
Holmberg, Pär and Thomas Tangerås (2022). “Elbrist i storstäderna – ett marknadsperspektiv”.

Authors
Pär Holmberg, Thomas Tangerås

Risken för elbrist i Sverige har blivit alltmer påtaglig. Problemet är som störst i storstadsregioner där beroendet av el från omkringliggande regioner för att försörja konsumenterna är stort och elnäten inte dimensionerade för att kunna leverera tillräckligt med el för att klara de effekttoppar som kan uppstå under exempelvis kalla vinterdagar. För att säkra att den lokala efterfrågan på el ska kunna tillgodoses i hela landet, under hela året och dygnets alla timmar behöver elmarknaden ses över.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se