This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Rapport nr 4, 2023

Tid att följa upp – digital tidmätning i svensk hemtjänst

Report
Reference
Blix, Mårten, Henrik Jordahl, Linda Moberg and Lovisa Persson (2023). “Tid att följa upp – digital tidmätning i svensk hemtjänst”. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.

Authors
Mårten Blix, Henrik Jordahl, Linda Moberg, Lovisa Persson

Digitala tidmätningssystem används i svensk hemtjänst för att mäta och följa upp hemtjänstbesökens längd och innehåll. Systemen samlar in data i realtid och om alla besök. I detta avseende är digital tidmätning ett kraftfullt verktyg som kan förväntas ge bättre förutsättningar för mål-och resultatstyrning än analoga metoder. Samtidigt innebär tidmätningen risker för arbetsmiljön då den kan uppfattas som detaljstyrande och stressande. I denna rapport presenterar vi resultaten från en enkät som skickades ut till alla kommuner om deras användande av tidmätningssystem i hemtjänsten. 123 kommuner besvarade enkäten och 94 av dessa angav att de mäter tidsanvändningen med hjälp av digitala system. I denna rapport presenterar och diskuterar vi resultaten från denna enkät.