This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Uppdragsforskningsrapport 2022:4

Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv

Report
Reference
Orth, Matilda and Florin Maican (2022). “Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv”.

Authors
Matilda Orth, Florin Maican

Vilka konkurrensfaktorer som är centrala på den svenska apoteksmarknaden analyseras inom ramen för denna rapport. Författarna har dessutom tagit fram nya mått för hur apotekens kvalitet och service kan beräknas.

Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Florin Maican

+46 (0)31 786 4866
+46 (0)76 235 3039
florin.maican@ifn.se