Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Uppdragsforskningsrapport 2022:4

Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv

Rapport
Referens
Orth, Matilda och Florin Maican (2022). ”Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv”. Uppdragsforskningsrapport 2022:4. Stockholm: Konkurrensverket.

Författare
Matilda Orth, Florin Maican

Vilka konkurrensfaktorer som är centrala på den svenska apoteksmarknaden analyseras inom ramen för denna rapport. Författarna har dessutom tagit fram nya mått för hur apotekens kvalitet och service kan beräknas.

Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Florin Maican

+46 (0)31 786 4866
+46 (0)76 235 3039
florin.maican@ifn.se