Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Vi gratulerar Melinda Suveg

15 september 2021

Melinda Suveg, IFN, disputerade nyligen i nationalekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Finance, Shocks, Competition and Price Setting. 

Melinda är anställd på IFN sedan hösten 2021. Hennes forskning är inriktad mot företagens dynamik med särskilt intresse för hur företagens mikrobeteende påverkar makroekonomin. Melinda arbetar med mikrodata samt kvantitativa modeller och försöker bland annat besvara frågor om hur företagens prissättningsbeteende påverkas av förändringar i styrräntor och ökad koncentration i sina branscher.