Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Anslag till IFN-forskare

14 juni 2022

Flera av våra forskare har under våren beviljats stora anslag för forskningsprojekt. Automatisering, entreprenörskap hos återvändare och tillväxt är några av ämnesområdena för projekten.

Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Martin Olsson och Joacim Tåg har gemensamt fått medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse för projektet ”Automation: Labor Market Outcomes and Firm Competitiveness”.

I projektet kommer de att ha som mål att fördjupa kunskapen om hur samhället påverkas av automatisering. Detta kommer de göra genom analyser av omfattande datamaterial som täcker samtliga företag och individer i Sverige de senaste tre decennierna. Enligt forskarna kan denna nya kunskap leda till att vi som samhälle blir bättre rustade för att utforma faktabaserade policys för att möta nästa automatiseringsvåg på bästa möjliga sätt.

Erik Prawitz har beviljats två anslag. Dels från Handelsbanken för projektet ”Ideas, innovation and institutional change: Evidence from historical microdata”, dels från Johan och Jakob Söderbergs stiftelse för projektet ”Returnees and Entreprenurship in the Age of Mass Migration”.

Det första projektet använder unika administrativa data för alla Stockholms invånare runt förra sekelskiftet för att studera betydelsen av sociala interaktioner och nätverk för spridningen av nya idéer och institutioner. Det andra projektet studerar den stora svenska utvandringen till USA under andra hälften av 1800-talet och hur entreprenörskap i Sverige påverkades av de som först utvandrade men sedan återvandrade till Sverige.

Magnus Henrekson har fått anslag från Familjen Kamprads stiftelse för projektet Tillväxt och lokala institutioner: vad kan politiken göra?

Therese Nilsson, Lunds universitet och IFN, har beviljats ett anslag från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse för projektet "Preparing for the future, breaking with the past". En utav huvudfrågorna som kommer att studeras inom projektet är om utbildning påverkar en individs benägenhet att ha ett mer kognitivt krävande yrke under arbetslivet.