Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Arbetsmarknadsetablering av nyanlända lågutbildade flyktingar – resultat från en experimentell studie

Artikel på svenska
Referens
Dahlberg, Matz, Johan Egebark, Ulrika Vikman och Gülay Özcan (2021). ”Arbetsmarknadsetablering av nyanlända lågutbildade flyktingar – resultat från en experimentell studie”. Ekonomisk Debatt 49(5), 6–17.

Författare
Matz Dahlberg, Johan Egebark, Ulrika Vikman, Gülay Özcan

Vi utvärderar en insats vars mål är att höja sysselsättningen för nyanlända lågutbildade flyktingar. Insatsen består av tre huvudsakliga komponenter: (1) intensiv språkundervisning, (2) arbetspraktik med handledare och (3) matchning till en arbetsplats. Två saker är särskilt utmärkande för insatsen. För det första är intensiteten i aktiviteterna genomgående mycket hög. Dessutom har efterfrågesidan på arbetsmarknaden varit involverad i utformandet och genomförandet av insatsen. Studien bygger på ett randomiserat experiment där 70 av 140 nyanlända fick ett erbjudande om att delta. Våra resultat visar att de som fick erbjudandet i genomsnitt har 15 procentenheter högre sysselsättning under det första året efter insatsen.