Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 63

Institutions, Policies and Growth in Europe: Quality versus Stability

Institutions, Policies and Growth in Europe: Quality versus Stability

Policy Paper
Referens
Berggren, Niclas, Andreas Bergh och Christian Bjørnskov (2013). ”Institutions, Policies and Growth in Europe: Quality versus Stability ”. IFN Policy Paper nr 63. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niclas Berggren, Andreas Bergh, Christian Bjørnskov

Vad är det som driver tillväxt? Hur kan EU:s medlemsländer säkerställa de förutsättningar som har en bevisat positiv effekt på tillväxt? Dessa frågor är relevanta, inte minst med hänsyn till den senaste tidens finansiella och ekonomiska kris som representerar den djupaste nedgången i världsekonomin sedan andra världskriget. Hur viktiga är institutioner – dvs. formella regler och kapaciteten att upprätthålla dessa regler – för ett lands ekonomiska utveckling?

Trots att vi i dag har tillgång till omfattande forskning om institutioners kvalitet, bidrar författarna till den här rapporten med nya insikter genom att studera effekterna av institutioners stabilitet på den ekonomiska tillväxten.