Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Vi behöver mer kunskap kring hur biståndet ska utformas

Populärvetenskap
Referens
Nilsson, Therese (2013). ”Vi behöver mer kunskap kring hur biståndet ska utformas”. Ekonomisk Debatt 41(2), 3–5.

Författare
Therese Nilsson

Bistånd har länge varit ett omdebatterat ämne och det finns en omfattande nationalekonomisk litteratur som behandlar frågan om biståndets resultat och effektivitet. Flera studier tyder på att det inte finns några robusta positiva ekonomiska effekter och att bistånd inte fungerar (Easterly m fl 2004; Rajan och Subramanian 2008), men det finns även en litteratur som visar att biståndet lyckas nå uppsatta mål under vissa villkor (Burnside och Dollar 2000; McGillivray 2003).