Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1423

Ideological Spillovers Across the Atlantic? Evidence from Trump’s Presidential Election

Trumps valvinst ledde till motreaktion i Europa omedelbart efter valet

Working Paper
Referens
Costa-Font, Joan och Martin Ljunge (2022). ”Ideological Spillovers Across the Atlantic? Evidence from Trump’s Presidential Election”. IFN Working Paper nr 1423. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Joan Costa-Font, Martin Ljunge

Donald Trump vann överraskande det amerikanska presidentvalet 2016. Gav det vind i seglen för nationalistiska attityder och värderingar i Europa? Vi finner att en motreaktion uppstod direkt efter valet. Européer som intervjuades dagarna efter valet var mer positivt inställda till invandring och globalisering än de som intervjuades före.

Politiska attityder formas inte i ett vakuum, utan av samhället. Vi studerar hur en politisk överraskning, Donald Trumps vinst i det amerikanska presidentvalet 2016, påverkade attityder i Europa. Trump bedrev en populistisk valkampanj där han lovade att minska invandringen, bygga en mur längs den mexikanska gränsen, dra sig ur internationella samarbeten såsom Parisavtalet, och införa tullar för att värna den inhemska industrin. Studier i USA visar att befolkningens stöd för åsikter som minskad invandring, ökade efter valvinsten. Vinsten gav således vind i seglen för populistiska attityder. I denna uppsats undersöker vi om Trumps vinst även påverkade européer i populistisk riktning. Vi studerar en begränsad tid runt valet.

Intervjuer dagarna kring valet
Vi använder två enkätundersökningar där intervjuer genomfördes i Europa dagarna runt det amerikanska presidentvalet den 8 november 2016. Sedan jämför vi attityderna för dem som intervjuades två till fem dagar före valet med dem som intervjuades två till fem dagar efter valet. Vi beräknar sedan skillnaden i attityder mellan gruppen som intervjuades före valet och dem som intervjuades efter. Skillnaderna kan tolkas som en effekt av Trumps valvinst eftersom vi tittar på ett snävt tidsfönster runt valet för att försäkra oss om att inte andra faktorer påverkar resultatet. Analysen fokuserar på västeuropeiska länder då de haft starka band med USA under en längre tid.

Trumps valvinst främjade liberala attityder
Trumps valvinst påverkade européers attityder i mer liberal riktning. Fler européer tycker att globaliseringen är en möjlighet samt att invandrare bidrar mycket till samhället efter att Trump vann valet. Fler stödjer invandring, både från länder i EU och från länder utanför. Effekterna av Trumps valvinst syns i båda de undersökningar som genomförde intervjuer tiden runt det amerikanska presidentvalet.

Det framkommer även en tydligt negativ syn på den riktning USA rör sig i som en följd av valresultatet. Denna effekt är också en bekräftelse på att intervjuexperimentet fungerar som tänkt. Det egna landet ses däremot i bättre dager. Efter valet i USA tycker fler européer att det egna landet är på rätt väg. Vi ser däremot inga effekter kring Trumps tillträdande som president den 20 januari 2017 eller runt den första veckan som president.

Större effekter bland kvinnor, yngre samt sociala medieanvändare
Effekten av Trumps valvinst är större hos kvinnor än män och hos yngre individer, under 50 år, än äldre. Vi ser särskilt stora förändringar i attityderna kring globalisering och invandrare i dessa grupper. Det finns också tecken på att effekten är större bland dem som oftare använder sociala medienätverk som Facebook. Det tyder på att sociala medier kan förstärka effekten av politiska nyheter i andra länder.