Affilierade forskare

Petra Persson

Assistant Professor

 

Några av de frågor Petra Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar stress i fosterstadiet individers’ hälsa och ekonomiska välbefinnande i vuxen ålder?
  • Betygsinflation i Sverige: Orsaker och konsekvenser?

Aktuell forskning

Does Medicine Run in the Family—Evidence from Three Generations of Physicians in Sweden: Retrospective Observational Study Maria Polyakova, Petra Persson, Katja Hofmann och Anupam B. Jena

Petra Persson

Kontakt

perssonp@stanford.edu

Kort beskrivning

Petra Persson disputerade vid Columbia University år 2013 och är sedan juli 2013 verksam vid Stanforduniversitetet där hon undervisar och forskar i nationalekonomi med specialisering på offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Hon är också research fellow vid Harvard Kennedy School of Government samt affilierad forskare vid IFN och IFAU.

 

IFN in the news

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se