IFN-forskare

Paula Roth

fil.dr

Några av de frågor Paula Roth försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ökad ekonomisk ojämlikhet hushållens konsumtion och skuldsättning?
  • Vilka faktorer ökar risken för överskuldsättning och insolvens hos hushåll?
  • Vilka är drivkrafterna bakom entreprenörskap och innovation?
  • Hur har den totala inkomst- och förmögenhetsfördelningen förändrats i Sverige under de senaste 50 åren?

Aktuell forskning

Inequality, Relative Deprivation and Financial Distress: Evidence from Swedish Register Data Paula Roth

Paula Roth

Kontakt

paula.roth@ifn.se

Kort beskrivning

Paula Roth, som är postdok vid IFN, disputerade i maj 2020 i nationalekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Essays on Inequality, Insolvency and Innovation. Paulas forskning är inriktad mot ekonomisk ojämlikhet, hushållens ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt innovationer och entreprenörskap.  

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se