IFN-forskare

Paula Roth

fil.dr

Några av de frågor Paula Roth försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ökad ekonomisk ojämlikhet hushållens konsumtion och skuldsättning?
  • Vilka faktorer ökar risken för överskuldsättning och insolvens hos hushåll?
  • Vilka är drivkrafterna bakom entreprenörskap och innovation?
  • Hur har den totala inkomst- och förmögenhetsfördelningen förändrats i Sverige under de senaste 50 åren?

Paula Roth

Kontakt

paula.roth@ifn.se

Kort beskrivning

Paula Roth, som är postdok vid IFN, disputerade i maj 2020 i nationalekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Essays on Inequality, Insolvency and Innovation. Paulas forskning är inriktad mot ekonomisk ojämlikhet, hushållens ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt innovationer och entreprenörskap.  

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se