IFN-forskare

Paula Roth

fil.dr

Några av de frågor Paula Roth försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ökad ekonomisk ojämlikhet hushållens konsumtion och skuldsättning?
  • Vilka faktorer ökar risken för överskuldsättning och insolvens hos hushåll?
  • Vilka är drivkrafterna bakom entreprenörskap och innovation?
  • Hur har den totala inkomst- och förmögenhetsfördelningen förändrats i Sverige under de senaste 50 åren?

Aktuell forskning

Inequality, Relative Deprivation and Financial Distress: Evidence from Swedish Register Data Paula Roth

Paula Roth

Kontakt

paula.roth@ifn.se

Kort beskrivning

Paula Roth, som är postdok vid IFN, disputerade i maj 2020 i nationalekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Essays on Inequality, Insolvency and Innovation. Paulas forskning är inriktad mot ekonomisk ojämlikhet, hushållens ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt innovationer och entreprenörskap.  

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se