Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Forskningsprogram

Vår forskning är opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet utgör riktlinjerna för all forskning och analys som bedrivs vid institutet. Här kan du läsa mer om våra fem forskningsprogram.

Företagens konkurrenskraft
Företagens konkurrenskraft i framtidens näringsliv beror till stor del på kompetenta ägare, ledning och personal. För närvarande pågår två strukturella trender som fundamentalt förändrar företagens f…
Entreprenörskapets ekonomi
Det svenska näringslivet har uppvisat en strukturomvandling i världsklass under de senaste decennierna. Sverige har på ett framgångsrikt sätt hanterat utmaningar som globalisering, automatisering och…
Tjänstesektorns ekonomi
Ett vitalt näringsliv är i ständig utveckling. Industriföretagen ”tjänstefieras” genom att knyta ihop varor och tjänster. Tjänsteföretagen ”industrialiseras” genom att standardisera processer i syfte…
Hållbar energiomställning
En hållbar energiomställning syftar till att drastiskt minska användningen av fossila bränslen i samhället. Hållbarhet innebär även att energiförsörjningen är resurseffektiv och tillförlitlig. I detta…
Institutioner, marknader och näringsliv
En ekonomi fungerar inte i ett vakuum utan består av människor av kött och blod, som påverkas av lagar och regler och som har olika moraliska värderingar och attityder till sina medmänniskor. För att…