Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Teknisk utbildning, humankapital och innovation

Forskningen om ekonomisk tillväxt har länge betonat betydelsen av humankapital för ekonomisk och teknologisk utveckling och särskilt dess roll i övergången till modern ekonomisk tillväxt. En viktig empirisk fråga är dock huruvida det är grundläggande färdigheter (exempelvis läs- och skrivkunnighet) eller mer specialiserat humankapital som är avgörande. I projektet skapas en databas med uppgifter om samtliga innovatörer och personer med teknisk utbildning i sverige under landets ekonomiska omvandling på 1800-talet. Databasen möjliggör att identifiera samband mellan humankapital, innovation och produktivitet på individ-, företags- och regional nivå.