Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Finansiell integrering och globala obalanser

Finansmarknadsintegrering underlättar allokeringen av kapital och påverkar sambandet mellan tillgångar och konsumtion genom att minska hushållens likviditetsbegränsningar. De negativa sidorna med finansmarknadsintegrering är dock ackumulering finansiella obalanser, ökad spridningsrisk av finansiella svårigheter och plötsliga svängningar i kapitalflöden. Detta projekt undersöker hur internationell finansiell integrering påverkar makroekonomiska och finansiella utfall. Mera specifikt studerar vi hur finansiell integration påverkar internationell riskdelning, utvecklingen av den lokala finanssektorn och sambandet mellan konsumtion och förmögenhet, samt hur internationella obalanser påverkar valutakursens känslighet för osäkerhet på finansmarknaden.