Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Strukturomvandling och digitalisering

Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen utmanar etablerade strukturer i samhället. Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om hur digitaliseringen påverkar produktivitetstillväxten, arbetsmarknadens utveckling och olika sociala dimensioner (som inkomströrlighet och fördelning). Hur kan institutionella skillnader mellan länder mildra denna utveckling utan att hämma innovationer och produktivitetstillväxt? Vilka faktorer blir viktiga för att klara växande skillnader mellan stad och land?