Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Utvärdering av styrmedel för hållbar regional utveckling

Tillgången till kommersiell service i både landsbygd och städer är avgörande för en hållbar regional utveckling i hela landet. Exempel på styrmedel är subventioner till företag i glesbygd och regional planering av nyetableringar. Syftet med detta projekt är att utvärdera och kvantifiera effekterna av sådana styrmedel för konsumenter, företag och samhället som helhet.

Projektansvarig
Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Projektdeltagare: Florin Maican, Göteborgs universitet, IFN och CEPR.

Finansiär: Formas.