Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Världshandelsorganisationens tvistelösningsmekanism

Tvistelösningsmekanismen i Världshandelsorganisationens (WTO) har hittills hanterat över 500 dispyter sedan den infördes den 1 januari 1995, vilket gör den till en av världens mest använda forum för tvistelösning. Men trots dess popularitet så har det också riktats kritik mot ett flertal aspekter som i längden skulle kunna undergräva det förtroende som tvistelösningsmekanismen åtnjuter bland sina WTO-medlemmar. Till exempel så har man länge bekymrat sig för de fattigare länders möjlighet att driva dispyter framgångsrikt då de många gånger saknar de finansiella resurser som krävs. Andra exempel är också hur man tillsätter domare och hur det påverkar kvalitén och dispytens utfall samt effekter av dispyter.

Projektansvarig
Louise Johannesson