Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Vikten av kontakter för ungas arbetsmarknadsinträde och matchningen på arbetsmarknaden

Forskning har visat att kontakter är ett vanligt sätt för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. I Sverige har mer än 70 procent av gymnasieelever ett sommar- eller extrajobb under skoltiden och dessa kan utgöra en viktig kanal för att skapa kontakter med potentiella arbetsgivare. Från företagens sida är sommar- och extrajobben troligen ett viktigt redskap för att lära känna och bedöma potentiella kandidater, som kan minska osäkerheten i anställningsbeslutet. Syftet med detta projekt är att studera vikten av kontakter från sommar- och extrajobb för ungas arbetsmarknadsinträde och om denna kanal kan minska friktioner under jobbsökandet och på så sätt leda till bättre matchning.