Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Vilka marknadsreformer behövs för att lösa Sveriges energiutmaning?

Denna studie analyserar hur elmarknaden bör reformeras för att uppnå målen om en miljövänlig, tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. Vi drar slutsatsen att priserna i högre utsträckning bör återspegla resursbristen i elsystemet och att riskerna behöver minska för investerare.

Projektansvarig
Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Projektdeltagare
Thomas Tangerås, IFN