Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Det våras för fackförbunden

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av Affärsvärlden om fackförbundens roll.

Tidningen skriver om ett trendbrott på svensk arbetsmarknad: För första gången på länge ökade antalet medlemmar i fackförbunden under 2020. För LO är det den största ökningen på 35 år.

Lars Calmfors tror dock inte att den höga anslutningsgraden är något vi kommer se även framöver. Han tror att 2020 års ökning beror på coronakrisen. Nyligen skrev han rapporten "Vad finns det för anledning att gå med i facket?" tillsammans med Julia Nederberg och Carolina Persson för Fores räkning.

–Motiven för att gå med i facken är inte längre att man vill påverkasamhället i någon riktning, exempelvis att utjämna maktbalansenmellan arbetsgivare och arbetstagare eller minska löneskillnadernamellan män och kvinnor. Motiven är snarare individualistiska, ochhar främst med trygghet att göra. Ett viktigt skäl för att man vill gåmed i ett fackförbund verkar vara missförståndet att man, genomfackligt medlemskap, även får tillgång till A-kassa. Det har sannoliktvarit den viktigaste förklaringen till det uppsving vi nu ser, sägerLars Calmfors. 

Läs mer ( bakom betalvägg)